صندوق فروشگاهی (ابری)

فروش باکس | نرم افزار صندوق فروشگاهی تحت وب

صندوق فروشگاهی (ابری)

فروش باکس | نرم افزار صندوق فروشگاهی تحت وب

صندوق فروشگاهی (نرم افزار مدیریت کسب . کار تحت وب) فروش باکس، نرم افزار مدیریت فروش تحت وب ، کسب و کارها با داشتن یک ارتباط اینترنتی به سیستم متصل شده و فروشگاه خود را مدیریت نمایند . قابل استفاده برای همه اصناف و کسب و کارهای(فروشگاهها و کسب و کارها ، شرکتهای حمل کالا و مسافر و ...)

Sign In