تولید و توزیع محصولات پروتئینی و گوشت کشتار روز

تماس با مسئول فروش : 09388189020

18 کل موارد

گردن
گردن 110,000 تومان
ران
ران 123,000 تومان
سردست
سردست 110,000 تومان
راسته با استخوان
راسته با استخوان 120,000 تومان
شقه بدون دنبه
شقه بدون دنبه 90,000 تومان
ران گوسفندی 1 کیلویی سبلان ‌پروتئین
ران گوسفندی 1 کیلویی سبلان ‌پروتئین 100 تومان
کفدست گوسفندی 1 کیلویی سبلان پروتئین
کفدست گوسفندی 1 کیلویی سبلان پروتئین 100 تومان